Sastav Komisije

Mirjana IVANOVIĆ, predsjednica
Milica SUBOTIĆ, zamjenica predsjednice
Kristina KOSIĆ, sekretarka

Članovi i zamjenici
1. Dušanka PEŠIĆ, članica
Bojana ĆUKILO, zamjenica članice
2. Branka MASLOVARIĆ, članica
Božidar KNEŽEVIĆ, zamjenik članice
3. Milan BERIĆ, član
Vasilije PAVIĆEVIĆ, zamjenik člana
4. Nenad ĐORĐEVIĆ, član
Milovan BENDERAĆ, zamjenik člana

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju OIK Herceg Novi

Rješenje o imenovanju Opštinske izborne komisije Herceg Novi