Konačni rezultati za izbor odbornika u Skupštinu Opštine Herceg Novi