Konačni rezultati za izbor odbornika u SO Herceg Novi