Obavjestenje o žrijebu za redosljed na zbirnoj izbornoj listi