Rješenje o utvrđivanju prava predlaganja predstavnika u stalni sastav biračkih odbora