Zaključak o imenovanju opunomoćenog predstavnika i zamjenika opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav OIK