Zaključak o imenovanju opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav OIK