Zapisnik o radu OIK za utvrđivanje rezultata glasanja (br. OIK-101) (.pdf)